Zápis do MŠ na školní rok 2019 - 2020

Zápis do mateřských škol ve městě Brně se provádí elektronicky. Veškeré pokyny získají rodiče na webu zapisdoms.brno.cz.


Od 1. 4. 2019 do 1. 5. 2019 je možné vyplnit a vytisknout přihlášku, následně nechat potvrdit u dětského lékaře.
Pro rodiče, kteří si neumí vygenerovat přihlášku na internetu, může vydat přihlášku Magistrát města Brna nebo ředitelka školy.

Dne 24. 4. 2019 v době od 8:00 do 10:00 a od 13:00 do 15:00 si může rodič přijít vytisknout přihlášku do naší MŠ.

Dne 2. 5. 2019 v době od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 přinesou rodiče vyplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku do mateřské školy /s sebou OP zákonného zástupce a rodný list dítěte/.

Od 9. 5. 2019 začne probíhat vlastní přijímací řízení /rodiče mohou sledovat na portálu https://zapisdoms.brno.cz/.

Dne 14. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:00 si na základě emailové výzvy rodiče vyzvednou rozhodnutí o přijetí /s sebou OP rodiče a kartičku pojištěnce dítěte/.


Dne 21. 5. 2019 v době od 8:00 do 15:00 vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí /s sebou OP rodiče a kartičku pojištěnce dítěte/.