Přijímací řízení

Sledujte prosím aktuální informace na webu školy a https://zapisdoms.brno.cz/. Zejména ve vztahu s opatřeními proti koronaviru se informace mohou průběžně měnit.


I. fáze - vydávání přihlášek

1.- 30.dubna 2021

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby:

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

20. 4. 2020 10:00- 12:00

nebo

C, Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. 

II. fáze - sběr přihlášek

do 4. května 2021

Řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem mohou rodiče zaslat:

 • datovou schránkou                    (ID datové schránky: rvikzhj )
 • emailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email)
 • poštou
 • vhozením do schránky školy v zalepené obálce


Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. přijímací řízení

NOVÉ- Vzhledem k novým skutečnostem (losování mezi dětmi s rovností bodů) bude termín vydávání rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí posunut. Rodiče budou informováni telefonicky nebo emailem. 

Děkujeme za pochopení


11. a 18. května 2021- termín posunut!

 • 11. 5. Vvdávání rozhodnutí o přijetí. Ředitelka školy telefonicky domluví s rodiči přesný čas
 • 18. 5. rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: snehurka@vinohrady.brno.cz, 

příp. na čísle: 544 210 883