Přijímací řízení

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 naleznete na:

https://zapisdoms.brno.cz/poradna/mimoradna-opatrenihttps://zapisdoms.brno.cz/poradna/mimoradna-opatreni

Věnujte pozornost zejména způsobům podání přihlášky a požadovaným dokumentům, kde oproti standardní situaci dochází ke změnám.


I. fáze - vydávání přihlášek

1. dubna - 30. dubna 2020

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1.dubna - 30. dubna 2020):

A, Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

16. 4. 2020 pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě s ředitelkou školy

nebo

C, Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost.
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet Explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče. 

II. fáze - sběr přihlášek

do 5. května 2020

Sběr přihlášek bude probíhat:

 • datovou schránkou 

(ID datové schránky: rvikzhj )

 • emailem s elektronickým podpisem (nelze jen prostý email)
 • poštou
 • v krajním případě osobně v budově MŠ, a to pouze po předchozí telefonické nebo mailové domluvě s ředitelkou školy v úterý 5. 5. 2020


 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. přijímací řízení

Od 11. května 2020

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • e-mailem (upřednostňujeme)
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: snehurka@vinohrady.brno.cz, 

příp. na čísle: 544 210 883