Přijímací řízení

Sledujte prosím aktuální informace na webu školy a https://zapisdoms.brno.cz/.


I. fáze - vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat dvěma způsoby:

A, Elektronické vygenerování přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz 

nebo

B, Vyzvednutí v mateřské škole

Pro rodiče, kteří si nevygenerují přihlášku na internetu

25. 4. 2020 10:00- 12:00

II. fáze - sběr přihlášek

Řádně vyplněnou přihlášku potvrzenou dětským lékařem+ ostatní náležitosti/ OP zákonného zástupce, rodný list dítěte aj./ mohou rodiče zaslat:

  • datovou schránkou (ID datové schránky: rvikzhj)
  • osobně v 2.5. 2022 od 8:00 do 11:00 nebo 3.5. 2022 od 13:00 do 16:00


Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

III. přijímací řízení

18. května 2022

  • 18. 5. Vydává ředitelka školy rozhodnutí o přijetí. Ředitelka školy telefonicky domluví s rodiči přijatých dětí na přesný čas
  • 25. 5. rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude zasláno poštou

V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem: snehurka@vinohrady.brno.cz