Školné

pro školní rok 2017/2018

Kolik: 600,- Kč / měsíc

Kdy: vždy do 15. dne v kalendářním měsíci

Kam: č. účtu: 6862860247/0100

Kdo: Platby se týkají všech dětí kromě předškoláků a dětí s odkladem školní docházky.

Zápis do MŠ

Přijímací řízení na školní rok 2018 - 2019

1. fáze - vydávání přihlášek


3. dubna - 1. května 2018


A) Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.


B) Vyzvednutí v mateřské škole

Na každé MŠ ve dnech stanovených ředitelkami jednotlivých škol (bude upřesněno) během výše uvedeného období.


C) Vyzvednutí na OŠMT

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

2. fáze - sběr přihlášek


2. a 3. května 2018


Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období budou upřesněny.

3. fáze - přijímací řízení


od 9. května 2018


Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

Ředitelka MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

 • telefonicky
 • prostřednictvím sms
 • e-mailem
 • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Důležité informace k vydávání přihlášek:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost - dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2018 plnit povinné předškolní vzdělávání.)
 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Pro bezproblémové vydání a tisk přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

Důležité informace ke sběru přihlášek:

 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ - můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Odpovědnému pracovníkovi MŠ předložte řádně vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Do každé z nich se však musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání přihlášky v papírové podobě.
 • Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Důležité informace k přijímacímu řízení:

 • Po celou dobu této fáze můžete na www.zapisdoms.brno.cz monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Co dát dítěti s sebou do MŠ

 • pevnou obuv (ne pantofle)
 • oblečení do třídy
 • náhradní oblečení včetně spodního prádla
 • oblečení na ven
 • pyžamko

Při výběru oblečení dbejte na aktuální počasí a roční období.

Dávejte dětem oblečení, které je pohodlné a může se ušpinit. Ideální je takové, které si dítě alespoň zčásti zvldáne obléknout samo, podporujete tím tako jeho samostatnost a sebevědomí.