O nás

Školka se nachází v sídlištní zástavbě v městské části Brno - Vinohrady, v její blízkosti jsou základní školy, dětská hřiště i parkové plochy, které s dětmi často navštěvujeme. Škola má také vlastní zahradu, kde trávíme velkou část dne zejména v letních měsících.

V naší škole se děti vzdělávají ve třech třídách - ve dvou heterogenních třídách běžného typu a v jedné třídě logopedické se sníženým počtem dětí.


Provoz MŠ: 6:15 - 16:15


Naše škola je zapojena v projektu města Brna - Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně. 

Personál

Ředitelka školy: Mgr. Hana Nespěšná

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Hana Fialová

Pedagogický personál:

Třída Sluníčka: Mgr. Hana Fialová, Mgr. Hana Nespěšná

Třída Berušky: Iva Burianová, Soňa Plavcová, asistentka pedagoga: Lucie Dvořáková

Třída Rybičky: Jiřina Cihlářová, Tereza Plavcová

Provozní personál:

Šárka Zipsová, Yvona Matějková

Školní kuchyně:

Věra Klímová, Martina Gregorová, Iveta Přikrylová