Nástěnka

Moc děkujeme tatínkům- panu Petrů, Kalovi, Janigovi, Hrubešovi, Seitlovi, že nám pomáhají zvelebit školní zahradu pro Vaše děti.


Přijímací řízení do MŠ 

Informace k přijímacímu řízení do MŠ zobrazíte ZDEPROVOZ MŠ v době hlavních prázdnin 2022

Naše MŠ bude o prázdninách v provozu 11. 7.- 22. 7. pro kmenové děti a děti MŠ Prušánecká.

Na termín 25. 7.- 5. 8. bude provoz pro děti z naší MŠ zajišťovat MŠ Prušánecká a její odloučené pracoviště MŠ Bzenecká.


Důležité informace

 • Rodiče všech dětí obdrží při vstupu do MŠ formuláře k vyplění, prosíme o odevzdání ještě téhož dne ráno učitelkám ve třídě.
 • Rodiče nově příchozích dětí obdrží první den čipy 105 KČ/ ks, nachystejte si přesnou částku.
 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci! (viz. potvrzení o bezinfekčnosti)
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon (minimální čířka hřbetu 4 cm) s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci

Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!