Nástěnka


Základní škola Čejkovická a Mateřská škola Sněhurka                                                                                                                        pod záštitou Městské části Brno - Vinohrady

zvou všechny děti a jejich rodiče na

OLYMPIÁDU DĚTÍ VINOHRADSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Kdy: 26. 3. 2020 od 15:30

Prezence účastníků: 15:15 u zadní brány k hřišti z ulice Čejkovická (nutná účast zákonných zástupců)

Kde: sportovní areál ZŠ Čejkovická

MŠ nominují konkrétní děti podle výsledků školních kol:

  • Hod do dálky (3 dívky, 3 chlapci)
  • Trojskok snožmo z místa (3 dívky, 3 chlapci)
  • Běh na 60 m (3 dívky, 3 chlapci)
  • Vázaný slalom dané MŠ (všech 18ti zúčastněných dětí z každé MŠ)

Škola v přírodě

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo školy v přírodě, závazně jej prosím zapište do seznamu u hlavního v chodu (do konce ledna). Zároveň prosím odevzdejte zálohu 1000 Kč ve tříde Berušek.


Provoz MŠ v období letních prázdnin

Provoz naší MŠ bude v období 7. - 17. 7. 2020.

V období 20. - 31. 7. 2020 bude možné dočasně přihlásit dítě do MŠ Bořetická 7. V srpnu budou všechny školky uzavřeny.


Přejeme krásné prožítí vánočních svátků a úspěšný rok 2020

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit 6.1. 2020