Nástěnka


Škola v přírodě

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo školy v přírodě, závazně jej prosím zapište do seznamu u hlavního v chodu (do konce ledna). Zároveň prosím odevzdejte zálohu 1000 Kč ve tříde Berušek.


! Pozor ! Důležité !


Provoz MŠ v období letních prázdnin

Provoz naší MŠ bude v období 7. - 17. 7. 2020.

V období 20. - 31. 7. 2020 bude možné dočasně přihlásit dítě do MŠ Bořetická 7. V srpnu budou všechny školky uzavřeny.


Přejeme krásné prožítí vánočních svátků a úspěšný rok 2020

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit 6.1. 2020

Logopedická depistáž

Začátkem ledna bude v Rybičkách a Beruškách probíhat logopedická depistáž, prosíme odevzdejte vyplněné souhlasy 6.1. 2020. Bez Vašeho souhlasu nebude dítě vyšetřeno.


Srdečně Vás zveme na ADVENTNÍ DÍLNIČKY, které proběhnou ve čtvrtek 28.11. 2019.

Rodiče si postupně od 15 h. vyzvednou děti a obejdou jednotlivé třídy, kde vyrobí vánoční dekoraci:

Sluníčka- svícen 30 Kč/ materiál                                                                                                           Rybičky- ozdobná krabička 20 Kč, ozdoba na stromeček 20 Kč                                                        Berušky- podložka pod hrnec 20 Kč

Vyrobit si můžete vše nebo podle vlastního výběru.                                                                                     Budeme rádi, pokud dle Vašich možností přinesete vlastní občerstvení. Pití zajistí MŠ.

Stávková pohotovost vyhlášená na středu 6. 11.

Ve středu 6. 11. se v mnohých školách koná stávka učitelů za lepší platové podmínky. Mrzí nás, že média často lživě informují o platech učitelů. Vládní orgány však navýšení mnohdy pouze slibují nebo nesplní avizovanou výši.

Kolektiv Mateřské školy Sněhurka souhlasí se všemi body stávky zaměstnanců škol a plně ji podporuje.

Avšak z loajality vůči rodičům, kteří v době svého zaměstnání nemají narychlo kam umístit své děti, se ke stávce nepřipojujeme fyzicky. Jsme si vědomy toho, že omezení provozu MŠ by rodičům mohlo způsobit potíže, a to nechceme. Proto bude naše MŠ v běžném provozu.

Pedagogický tým mateřské školy


Pár slov ke stávce

Pro ilustraci, co vede zaměstnance škol ke stávkové pohotovosti, připojuji stručné informace školských odborů a Pedagogické komory. Jednání o změnách ve školství týkající se v poslední době především zvyšování platů učitelů tak, aby nebyli nadále podhodnoceni za neustále se zvyšující objem práce, kterou musí vykonávat, se táhnou, vláda často slíbí konkrétní nárůst, následuje mediální masáž, "že učitelé zase dostanou přidáno", ale reálně se nic z toho neuskuteční. A kolečko začíná nanovo.

Současnou situaci v platech ve školství ilustruje graf zveřejněný na webu Novinky.cz:

Pevně věřím, že společnost na nás nebude nahlížet typicky:

  • "mají tolik volna, co by chtěli"
  • "vždyť si tam jen hrají"
  • "dva měsíce prázdnin..."
  • "ve 12 jdou domů"
  • a podobně...

Jen se zeptejte své paní učitelky, jak to opravdu je. Kdy opravdu končí se svou prací, co dělá po večerech a ve svém volném čase, kam pojede v dubnu na dovolenou... Ale hlavně, na co bychom neměli nikdy za žádných okolností zapomínat: "Co má Adélka nejraději?", "Co o víkendu dělal Péťa?", "Čeho se Deniska nejvíce bojí?", "Jak nejlépe pomoci Davídkovi, když mu stále nejdou zavazovat tkaničky?"

Vaše paní učitelky dobře znají Vaše děti, za všech okolností se je snaží vzdělávat a mnohdy i vychovávat, vždy jsou připraveny nabídnout pomocnou ruku nebo rameno na vyplakání. I Vám, rodičům, jsou vždy připraveny pomoci, poradit, povzbudit nebo nasměrovat správným směrem. A to i přesto, že ve své třídě mají obvykle 28 dětí a minimálně 56 rodičů, ale stále jen dvě ruce.

Paním učitelkám svěřujete na převážnou část dne to nejcennější, své dítě.

Proto apeluji na všechny rodiče, prarodiče i tety a strýce, zamysleme se nad aktuální situací ve školství a nebojte se vyjádřit podporu své paní učitelce, pokud si myslíte, že si ji zaslouží. Pokud dokonce přijdete na to, že Vaši podporu chcete vyjádřit více než jen v soukromí paní učitelce, oslovujte své volené zástupce na městské, krajské i státní úrovni. Nejde pouze o adekvátní ohodnocení učitelů, ale o stav celého školství, které nezbytně potřebuje zlepšit. Zlepšit pomocí systémových změn, které budou vycházet z reálné potřeby praxe. Nahodilé změny od stolu českému školství jedině škodí, a to bohužel dlouhodobě.

Abychom však docílili změn k lepšímu, je třeba spojení sil všech zainteresovaných, tedy nejen učitelů, ale i nepedagogických pracovníků, rodičů, spolupracujících organizací a zástupců samosprávy. Jednota ve školství povede k pozitivním změnám, které ovlivní hlavně Vaše děti, jejich současné a budoucí životy.

Mgr. Hana Nespěšná


Provoz o vánočních prázdninách

Mateřská škola bude z provozních důvodů během vánočních prázdnin, tj. od 23. 12. do 3. 1. uzavřena.


Podzimní prázdniny

V pondělí 28. října je státní svátek a MŠ je uzavřena.

Prázdniny připadají na úterý a středu 29. -30. 10., některé školy je protahují až do konce týdne, tedy 29. 10.- 1. 11.

V týdnu od 29. 10. do 1. 11. bude pravděpodobně provoz MŠ omezen.

Prosíme rodiče, aby na týden 29. 10.- 1. 11. vyznačili docházku svých dětí do stravovacích archů na šatnách nejpozději do středy 23. 10. do 12:00 (aby se mohlo objednat odpovídající množství potravin do školní kuchyně).