Nástěnka


Tento čtvrtek 26. 11. 2020 budou pokračovat TANEČKY. Za neuskutečněné hodiny budete mít slevu ve druhém pololetí.


Vážení rodiče,
v měsíci listopadu bude v naší mateřské škole probíhat LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ (orientační vyšetření řeči).
Vzhledem k současné situaci nebudou stanoveny konkrétní termíny, ale děti budou vyšetřovány postupně tak, jak se budou do školky vracet.
Máte-li o toto vyšetření Vašeho dítěte zájem, vyžádejte si u paní učitelky formulář "Souhlas s logopedickou depistáží" a vyplněný ho odevzdejte ve Vaší třídě.
Pokud jste nechali dítě doma, i když mu nebyla nařízena karanténa ani izolace, a přejete si, aby bylo Vaše dítě vyšetřeno, napište nám na adresu snehurkalogo@seznam.cz.
Netýká se třídy "Sluníčka"!

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci je focení v MŠ přesunuto na 2.12.  


Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace se letos nebudou konat zářijové třídní schůzky, proto si prosím přečtěte důležité informace:

 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci!
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30 (poté odchází do Berušek)

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30 (poté se děti rozchází do horních tříd)

  Od 6:15 se děti scházejí ve třídě Rybičky

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci


Nově bylo zavedeno elektronické odhlašování obědů. Vice informací naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA


Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!