Nástěnka

Přírodovědný kružek 21. 12. odpadá.


Vážení rodiče,

již po řadu let jsou v naší mateřské škole organizovány EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY.

Jedná se o projekt Pedagogicko-psychologické poradny, který pomáhá dětem rozvinout všechny funkce potřebné pro zdárné zvládnutí školy a zároveň učí rodiče, jak tyto funkce hravě a zábavně rozvíjet i doma.
V běžném provozu "Skupinky" (také ESS) probíhají ve formě 10 hodinových lekcí, vždy jedenkrát týdně. Lekce je přítomno obvykle 8 až 10 dětí spolu s jedním z rodičů (10 dětí + 10 rodičů + 1 až 2 pedagogové = až 22 osob).
V současné době sice není zakázáno "Skupinky" touto běžnou prezenční formou realizovat, avšak s ohledem na pandemickou situaci a na zkušenosti z loňska, může se stát, že bude zakázáno sdružování takovéhoto počtu lidí. Potom by bylo nutné vést tyto lekce distančně, čili tak, že by byli rodiče instruováni elektronicky.
Zatím však předpokládáme běžnou formu průběhu. Lekce budou probíhat každé pondělí od 14:40 h po dobu 10 týdnů. Každá lekce trvá přibližně 60 minut. První lekce je plánována na 17. 1. 2022. V případě velkého zájmu bychom otevřeli druhou skupinu od 15:45 h. Cena přibližně 1300,- Kč (zakoupení materiálů z Pedagogicko-psychologické poradny - 6 sešitů, pastelky, tužky, nůžky a další potřeby)
Žádáme Vás proto, abyste se v případě zájmu zapsali do následující tabulky nejpozději do 17. 12 2021. Prosím, zvolte si také, kterou časovou variantu byste v případě otevření dvou skupin upřednostnili.
Máte-li nějaké dotazy k problému, kontaktujte nás ve třídě "Sluníčka", nebo pište na emailovou adresu snehurkalogo@seznam.cz. Pokud jste doma nemocní, nebo v karanténě, můžete se také přihlásit přes náš email.Děkuji
Mgr. Hana Fialová
lektor ESS

"EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY" začínají 17. ledna 2022.
Informace čtěte na nástěnce v hale pod schody.

Ve středu 15. 12. proběhne v jednotlivých třídách v dopoledních hodinách Ježíškova nadílka s dárečky, vánočními zvyky a slavnostní tabulí. Prosíme maminky, aby přinesly na tuto oslavu pár kousků cukroví.

22.11.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY PŘIPADAJÍ NA TERMÍN 23. 12. 2021- 2. 1. 2022


V týdnu od 29. 11. do 3. 12. bude ve třídě Berušek a Rybiček probíhat LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ (vyšetření řeči). Máte-li zájem, aby bylo Vaše dítě vyšetřeno, odevzdejte učitelkám přihlášky, které najdete v šatně Vaší třídy.


Důležité informace

 • Rodiče všech dětí obdrží při vstupu do MŠ formuláře k vyplění, prosíme o odevzdání ještě téhož dne ráno učitelkám ve třídě.
 • Rodiče nově příchozích dětí obdrží první den čipy 105 KČ/ ks, nachystejte si přesnou částku.
 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci! (viz. potvrzení o bezinfekčnosti)
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon (minimální čířka hřbetu 4 cm) s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci

Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!