Nástěnka

Milí rodiče, 

vzhledem k tomu, že je přerušeno vzdělávání dětí v MŠ, uveřejňujeme níže e-book ke stáhnutí od společnosti Novadida. Je určen pro rodiče předškoláků, kteří chtějí mít přehled o tom, co by jejich dítě mělo umět před vstupem do ZŠ a v dokumentu najdou náměty, jak konkrétní oblasti posilovat formou hry.

Některé náměty mohou využít i rodiče ostatních dětí, kteří hledají nové podněty a způsoby zabavení dětí v karanténě.

Přejeme Vám všem pevné zdraví i nervy:)


Žádost o OČR

Potvrzenou "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" (s razítkem a podpisem) si můžete vyzvednout v MŠ 31. 3. - 2. 4. 2020 v 9.00 - 11.00 h.


Platby v době uzavření MŠ z důvodu krizového stavu

Školné

Za dobu uzavření MŠ bude školné poměrnou částí kráceno nebo odpuštěno úplně, závisí to na době uzavření MŠ, kterou teď není nikdo schopen předpovědět. Na měsíc duben tedy školné není nutné hradit (polovina měsíce je uhrazena z března).

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


Stravné

Po dobu uzavření nečerpáte ze záloh, tudíž je nemusíte navyšovat. Obvyklé údaje k platbám dostanete, až se obnoví provoz MŠ.

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


! Město Brno plošně uzavřelo mateřské školy !

Od 17. 3. 2020 je v MŠ přerušen provoz až do odvolání.

Prosíme rodiče, kteří budou chtít vystavit "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let" (OČR), aby zaslali jméno dítěte s datem narození a rodným číslem na e-mail: snehurka@vinohrady.brno.cz

Informace k žádosti o ošetřovné:

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#O%C5%A1et%C5%99ovn%C3%A9


Ředitelka školy bude formulář odesílat elektronicky, a to na e-mailovou žádost rodiče. Podle informací MPSV není nutné razítko školy. Proto případné potvrzování s osobní účastí bude probíhat pouze individuálně na základě vzájemné domluvy.


Edukativně stimulační skupinky a veškeré logopedické poradny jsou do odvolání zrušeny,


Vážení rodiče,

aktuální epidemiologická situace se mění z hodiny na hodinu, tudíž Vám nemohu dát naprosto přesné informace ohledně budoucího provozu školky. V tuto chvíli to však vypadá, že provoz školky v pondělí bude zřejmě zachován, ale omezen. Sledujte však prosím aktuální informace na webu, pokud by se situace změnila, dozvíte se vše potřebné na našich stránkách.

Apeluji tímto na všechny rodiče, kteří již jsou z jakéhokoli důvodu doma (ať už mateřská dovolená, starší sourozenec nemá školu, nezaměstnanost, dovolená apod.), aby nepřiváděli své děti do školky. Toto minimalizování počtu dětí ve školách doporučuje paní primátorka JUDr. Markéta Vaňková.

Podle informací ze zdravotnictví jsou čato přenašeči viru právě děti, na kterých nejsou patrné příznaky onemocnění, ale virus v těle mají a jsou tedy velkým rizikem pro dospělé osoby, zejména seniory, tedy jejich babičky a dědečky. Není také pravdou, že děti jsou vůči novému koronaviru více imunní - výzkumy prokazují, že náchylnost k onemocnění je stejná, u dětí však zpravidla nemá fatální následky.

Vzhledem k problematické prognóze vývoje a s tím související docházky dětí do MŠ bude třeba od dnešního dne až do odvolání přihlašovat děti ke stravě na každý následující den. Kdo nebude přihlášen, bude automaticky odhlášen a nebude mít nárok na stravu, což podle školského zákona znamená, že se nemůže vzdělávat. Zjednodušeně, kdo nebude nahlášen, nebude přijat do školky. Přihlašování stravy probíhá standardními způsoby - do stravovacích archů na šatnách a telefonicky do školní kuchyně. Využít můžete i tohoto mailu, ale telefonická komunikace je rychlejší a efektivnější.

Co se týče hygienických opatření ve škole, zůstávají stejná tak, jak byla avizována na začátku měsíce. Dále je zakázáno nosit do MŠ hračky z domu, a to až do odvolání. Dítě, které bude vykazovat známky jakéhokoli onemocnění, nebude přijato. Dále Vás musím informovat, že se ve školce v posledních dnech objevily vši, tedy další infkeční onemocnění zvané pedikulóza.

Do odvolání je zrušen přírodovědný kroužek, flétna a tance. Edukativně stimulační skupiny budou pravděpodobně také zrušeny, ale potrvdím Vám to až v pondělí podle aktuální situace. Doufám, že pochopíte nestandardnost situace a s ní se pojící komplikace.

Věřím, že budete ohleduplní nejen ke svým dětem, ale také k jejich spolužákům, rodičům a zaměstnancům školy, a proto budete striktně dodržovat hygienická opatření a nebudete do školky přivádět děti, které v ní opravdu nezbytně nutně nepotřebují být. Pokud by se u Vás nebo ve Vašem okolí vyskytl případ onemocnění COVID-19, neprodleně mě informujte.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici na telefonu: 544 210 883 nebo na mailu: snehurka@vinohrady.brno.cz, příp. h.nespesna@gmail.com. Také zdůrazňuji průběžné sledování webu: www.mssnehurka.cz.

Přeji nám všem pevné zdraví v těchto výjimečných dnech.

Mgr. Hana Nespěšná


Do  odvolání je zrušen přírodovědný kroužek.


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!


V úterý 3.3. odjíždíme do divadla Radost v 9:30 od MŠ. Vzhledem k příležitosti dejte prosím dětem společenský oděv.


Základní škola Čejkovická a Mateřská škola Sněhurka                                                                                                                        pod záštitou Městské části Brno - Vinohrady

zvou všechny děti a jejich rodiče na

OLYMPIÁDU DĚTÍ VINOHRADSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL

Kdy: 26. 3. 2020 od 15:30

Prezence účastníků: 15:15 u zadní brány k hřišti z ulice Čejkovická (nutná účast zákonných zástupců)

Kde: sportovní areál ZŠ Čejkovická

MŠ nominují konkrétní děti podle výsledků školních kol:

  • Hod do dálky (3 dívky, 3 chlapci)
  • Trojskok snožmo z místa (3 dívky, 3 chlapci)
  • Běh na 60 m (3 dívky, 3 chlapci)
  • Vázaný slalom dané MŠ (všech 18ti zúčastněných dětí z každé MŠ)

Škola v přírodě

Pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo školy v přírodě, závazně jej prosím zapište do seznamu u hlavního v chodu (do konce ledna). Zároveň prosím odevzdejte zálohu 1000 Kč ve tříde Berušek.


Provoz MŠ v období letních prázdnin

Provoz naší MŠ bude v období 7. - 17. 7. 2020.

V období 20. - 31. 7. 2020 bude možné dočasně přihlásit dítě do MŠ Bořetická 7. V srpnu budou všechny školky uzavřeny.


Přejeme krásné prožítí vánočních svátků a úspěšný rok 2020

Budeme se na Vás a Vaše děti těšit 6.1. 2020