Nástěnka

Vážení rodiče,

již po řadu let jsou v naší mateřské škole organizovány

EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINKY

Jedná se o projekt Pedagogicko-psychologické poradny, který pomáhá dětem rozvinout všechny funkce potřebné pro zdárné zvládnutí školy a zároveň učí rodiče, jak tyto funkce hravě a zábavně rozvíjet i doma.

V běžném provozu "Skupinky" (také ESS) probíhají ve formě 10 hodinových lekcí, vždy jedenkrát týdně. Lekce je přítomno obvykle 8 až 10 dětí spolu s jedním z rodičů (10 dětí + 10 rodičů + 1 až 2 pedagogové = až 22 osob). Současná situace nám však nedovoluje kumulaci tolika lidí v jedné místnosti. Stojíme tedy před otázkou, jak tuto situaci vyřešit. Máme tyto možnosti:

 • Pro letošní rok "Skupinky" zrušit.
 • Provést je distančně. V tomto případě by byli rodiče instruováni a úkoly by plnili s dětmi individuálně doma.

Je zřejmé, že nabízené řešení plně nenahradí původní prezenční formu.

Rodiče neuvidí, jak dítě reaguje na pokyny pedagoga, neuvidí, jak se prosadí v kolektivu dětí, jestli se nestydí, jestli dokáže "prodat" všechno, co umí. Hůře se budou také orientovat v tom, které funkce jejich dítě potřebuje více rozvíjet a naopak v čem je výjimečné. Největší nevýhodou distanční formy je, že děti přijdou o hry ve skupině, o vzájemnou kooperaci.

Zajímalo by nás proto, kolik rodičů by mělo o tuto podporu ve vzdělání zájem.

Prosím, máte-li o "Skupinky" zájem, zapište jméno Vašeho dítěte do tabulky. Máte-li nějaké nápady, či dotazy k problému kontaktujte nás ve třídě "Sluníčka", nebo pište na emailovou adresu snehurkalogo@seznam.cz.

Velmi oceníme Váš názor, nicméně bychom Vás chtěli upozornit, že finální rozhodnutí, zda "Skupinky" proběhnou, či nikoli, je v kompetenci Mateřské školy Sněhurka.

Děkuji

Mgr. Hana Fialová

Lektor ESS


Narůstající počet COVID-19 pozitivních rodičů

Žádáme rodiče, kteří mají příznaky a podezření na COVID-19, aby nedávali děti do MŠ před vlastním otestováním a čekáním na výsledek testu.

Buďme k sobě v této předvánoční době ohleduplní...


V pátek 4. 12. naši školku navštíví čert, Mikuláš a anděl

 23. 12.- 3.1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY


FOCENÍ JE ZRUŠENO

Tento čtvrtek 26. 11. 2020 budou pokračovat TANEČKY. Za neuskutečněné hodiny budete mít slevu ve druhém pololetí.


Vážení rodiče,
v měsíci listopadu bude v naší mateřské škole probíhat LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ (orientační vyšetření řeči).
Vzhledem k současné situaci nebudou stanoveny konkrétní termíny, ale děti budou vyšetřovány postupně tak, jak se budou do školky vracet.
Máte-li o toto vyšetření Vašeho dítěte zájem, vyžádejte si u paní učitelky formulář "Souhlas s logopedickou depistáží" a vyplněný ho odevzdejte ve Vaší třídě.
Pokud jste nechali dítě doma, i když mu nebyla nařízena karanténa ani izolace, a přejete si, aby bylo Vaše dítě vyšetřeno, napište nám na adresu snehurkalogo@seznam.cz.
Netýká se třídy "Sluníčka"!

Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci je focení v MŠ přesunuto na 2.12.  


Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace se letos nebudou konat zářijové třídní schůzky, proto si prosím přečtěte důležité informace:

 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci!
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30 (poté odchází do Berušek)

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30 (poté se děti rozchází do horních tříd)

  Od 6:15 se děti scházejí ve třídě Rybičky

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci


Nově bylo zavedeno elektronické odhlašování obědů. Vice informací naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA


Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!