Nástěnka

Před prázdninami prosím vyprázdněte dětem skříňky.

Na prázdninový provoz je jednotná úplata za školné 300 KČ. Zaplaťte porosím do 30. 6., předškoláci neplatí.


Vratky za školné posíláme na účet. Prosíme o zrušení trvalých příkazů školného na měsíc červenec+ srpen. Stravné se bude vracet až po skončení školního roku.

Prázdninový provoz

Letošní rok bude prázdninový provoz 7.- 23. července 2021, provozní doba školky 6:30- 16:00 h.

Prosíme všechny rodiče, kteří  nemají jinou možnost a potřebují dítě v tomto termínu umístit do MŠ, aby závazně napsali do 20. 5. na email: mssnehurka@centrum.cz v jaké dny bude dítě v MŠ přítomno. Pokud do tohoto data dítě přes email nepřihlásíte, bude automaticky odhlášeno. Pozdější přihlášení dětí nebude možné!


12. 4. 2021

Pro letošní rok je PRÁZDNINOVÝ PROVOZ stanoven na termín 7.- 23. 7. 2021


8. 4. 2021

PROVOZ MŠ OD 12. 4. 2021

MŠ se v pondělí otevírá pro předškoláky + mladší děti výjimek, najdete zde.

 • Pokud patříte do výjimek a máte zájem dítě do MŠ umístit, odešlete potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouvu)+ datum nástupu dítěte do MŠ na email: snehurka@vinohrady.brno.cz. Poté bude odblokováno přihlašování stravy určitého dítěte na STRAVA.cz. Předškoláky také nezapomeňte ze stravy odhlásit/ přihlásit.
 • Rodiče si otestují své děti v MŠ v pondělí a čtvrtek antigenním testem (tyčinka do nosu). Pokud v tento den nebude dítě v MŠ přítomno, test bude proveden v první den jeho přítomnosti. Po otestování vyčkají děti s rodiči před MŠ na výsledek testu. Pokud bude test nečitelný či chybný, provede se znovu.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.                                                Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Dítě chybělo v pondělí a úterý. Ve středu bude proveden test. Ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu.
 • Pokud bude test ve čtvrtek pozitivní, děti které byly s pozitivně testovaným ve styku v předešlých dvou dnech, odchází domů do izolace.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AGtestem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu. Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice nařídí dětem karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 • Budou používány pouze testy dodané ministerstvem školství.
 • Rodiče budou mít do MŠ přístup jen ve dny testování. Ostatní dny si u dveří dítě přebere zaměstnanec školy.
 • Dětem dejte prosím do školky lahev s pitím a batoh. 
 • Do MŠ nebude přijato dítě s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota...)!

Informace přímo od ministerstva naleznete zde.


2. 3. 2021

Nově  v menu- DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro předškolky


Z důvodu nařízení vlády bude MŠ od pondělí 1. 3. (minimálně do 21. 3.) UZAVŘENA


1. 8. 2020

Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace se letos nebudou konat zářijové třídní schůzky, proto si prosím přečtěte důležité informace:

 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci!
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30 (poté odchází do Berušek)

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30 (poté se děti rozchází do horních tříd)

  Od 6:15 se děti scházejí ve třídě Rybičky

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci


Nově bylo zavedeno elektronické odhlašování obědů. Vice informací naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA


Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!