Nástěnka

Informace k zápisu do ZŠ najdete zde- zapisdozs.brno.cz/

12. 4. 2021

Pro letošní rok je PRÁZDNINOVÝ PROVOZ stanoven na termín 7.- 23. 7. 2021


8. 4. 2021

PROVOZ MŠ OD 12. 4. 2021

MŠ se v pondělí otevírá pro předškoláky + mladší děti výjimek, najdete zde.

 • Pokud patříte do výjimek a máte zájem dítě do MŠ umístit, odešlete potvrzení o zaměstnání (pracovní smlouvu)+ datum nástupu dítěte do MŠ na email: snehurka@vinohrady.brno.cz. Poté bude odblokováno přihlašování stravy určitého dítěte na STRAVA.cz. Předškoláky také nezapomeňte ze stravy odhlásit/ přihlásit.
 • Rodiče si otestují své děti v MŠ v pondělí a čtvrtek antigenním testem (tyčinka do nosu). Pokud v tento den nebude dítě v MŠ přítomno, test bude proveden v první den jeho přítomnosti. Po otestování vyčkají děti s rodiči před MŠ na výsledek testu. Pokud bude test nečitelný či chybný, provede se znovu.
 • Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.                                                Příklad: Testovacími dny ve škole jsou pondělí a čtvrtek. Dítě chybělo v pondělí a úterý. Ve středu bude proveden test. Ve čtvrtek se účastní testování společně s ostatními dle harmonogramu.
 • Pokud bude test ve čtvrtek pozitivní, děti které byly s pozitivně testovaným ve styku v předešlých dvou dnech, odchází domů do izolace.
 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AGtestem, zákonný zástupce dítěte je povinen okamžitě informovat školu. Škola bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným dítětem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu. Krajská hygienická stanice nařídí dětem karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace a karantény.

 • Budou používány pouze testy dodané ministerstvem školství.
 • Rodiče budou mít do MŠ přístup jen ve dny testování. Ostatní dny si u dveří dítě přebere zaměstnanec školy.
 • Dětem dejte prosím do školky lahev s pitím a batoh. 
 • Do MŠ nebude přijato dítě s příznaky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota...)!

Informace přímo od ministerstva naleznete zde.


Na děti, které vhodily do schránky papír ze Šmudlovy stezky, bude ve školce 6.4. mezi 10. a 11. hodinou čekat malá odměna.

Nově  v menu- DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ pro předškolky


MŠ nevydává potvrzení k ošetřovnému

Info na: www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení


Z důvodu nařízení vlády bude MŠ od pondělí 1. 3. (minimálně do 21. 3.) UZAVŘENA


Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace se letos nebudou konat zářijové třídní schůzky, proto si prosím přečtěte důležité informace:

 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci!
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30 (poté odchází do Berušek)

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30 (poté se děti rozchází do horních tříd)

  Od 6:15 se děti scházejí ve třídě Rybičky

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci


Nově bylo zavedeno elektronické odhlašování obědů. Vice informací naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA


Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!