Nástěnka

14.10. 2020

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

Na příkaz Krajské hygienické stanice se dne 15.10.2020 uzavírá třída Sluníček. Děti z této třídy zůstávají doma v karanténě. Děkujeme za spoupráci a veškeré informace podá vedení MŠ nebo hygienická stanice telefonicky.

14.10. 2020

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM

V naší MŠ je výskyt COVID- 19 pozitivní u jednoho ze zaměstnanců.

Dle pokynů hygienické stanice je na vašem zvážení zda své děti budete do MŠ i nadále přivádět.

Další informace budeme aktualizovat na webových stránkách dle pokynů KHS.


Vážení rodiče,
vzhledem k současné situaci je focení v MŠ přesunuto na 2.12.  


Vážení rodiče, z důvodu koronavirové situace se letos nebudou konat zářijové třídní schůzky, proto si prosím přečtěte důležité informace:

 • Doprovod dítěte bude povinen mít v budově MŠ roušku
 • V šatně se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu. Dítě bude doprovázet pouze jedna osoba.
 • Do tříd a na zahradu mají rodiče vstup zakázán.
 • V šatně bude dítě mít- oblečení do třídy a na ven, papuče, jedno náhradní oblečení, spodní prádlo a pyžamo. Každý den dejte dítěti s sebou batoh, ve kterém bude láhev s pitím. Všechno oblečení, boty i lahev podepište! Věci které chcete vzít odpoledne domů, vložte už ráno do batohu. Pyžamo děti berou rovnou do třídy.
 • Zákaz nošení hraček do MŠ.
 • Do MŠ budou přijaty pouze děti bez příznaků nemoci!
 • Veškeré informace, týkající se celé MŠ, budou na hlavní nástěnce v přízemí u schodiště. Třídní informace budou na nástěnce v šatně třídy. Pravidelně si je čtěte!
 • Prosím, učte děti základům slušného chování a samostatnosti v sebeobsluze (oblékání, hygieně, správnému držení příboru).
 • Děti si přinesou šanon s euroobaly na pracovní listy, které po ukončení docházky budou dětem vráceny (netýká se Sluníček).
 • Budoucím školákům obstarejte pouzdro s výbavou (netýká se Sluníček).
 • Provoz školky

  Příchod dětí 6:15- 8:30
  Odchod po obědě 12:30- 13:00                                                                                                                      Po spaní 14:45- 16:15

  • Děti, které přijdou do MŠ po 8:30 bez předchozí domluvy, nebudou přijaty z důvodu desinfekce a uzamčení budovy. Odpoledne se školka uzamyká v 16:15. Choďte prosím s dostatečnou rezervou, abyste do stanoveného času stihli opustit budovu.

  Provoz tříd

  Rybičky 6:15- 15:30 (poté odchází do Berušek)

  Berušky 7:15- 16:15

  Sluníčka 7:30- 14:30 (poté se děti rozchází do horních tříd)

  Od 6:15 se děti scházejí ve třídě Rybičky

Placení školného

Částka: 600Kč/ měsíc

Číslo účtu: 6862860247/ 0100

Konstantní symbol: 0379

Variabilní symbol každého dítěte bude vyvěšen ve třídě

 • Školné neplatí děti s odkladem školní docházky a předškoláci


Nově bylo zavedeno elektronické odhlašování obědů. Vice informací naleznete v záložce ŠKOLNÍ JÍDELNA


Dále uveřejňujeme pomocný materiál, který vznikl v rámci projektu MAP Brno II za účelem podpory rodin s dětmi, které navštěvují mateřské školy. 


Platby v době uzavření MŠ z důvodu krizového stavu

Školné

Za dobu uzavření MŠ bude školné poměrnou částí kráceno nebo odpuštěno úplně, závisí to na době uzavření MŠ, kterou teď není nikdo schopen předpovědět. Na měsíc duben tedy školné není nutné hradit (polovina měsíce je uhrazena z března).

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


Stravné

Po dobu uzavření nečerpáte ze záloh, tudíž je nemusíte navyšovat. Obvyklé údaje k platbám dostanete, až se obnoví provoz MŠ.

Pokud však máte nastaven trvalý příkaz, rušit ho nemusíte - na konci školního roku se udělá vyúčtování, kdy budou vraceny přeplatky.


Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ JE ZÁKAZ NOŠENÍ VEŠKERÝCH HRAČEK DO MŠ!