Nástěnka


Podzimní prázdniny

V pondělí 28. října je státní svátek a MŠ je uzavřena.

Prázdniny připadají na úterý a středu 29. -30. 10., některé školy je protahují až do konce týdne, tedy 29. 10.- 1. 11.

V týdnu od 29. 10. do 1. 11. bude pravděpodobně provoz MŠ omezen.

Prosíme rodiče, aby na týden 29. 10.- 1. 11. vyznačili docházku svých dětí do stravovacích archů na šatnách nejpozději do středy 23. 10. do 12:00 (aby se mohlo objednat odpovídající množství potravin do školní kuchyně).


Důležité informace pro rodiče

Milí rodiče, vítáme Vás po prázdninách v naší mateřské škole a těšíme se na spolupráci s Vámi. Níže je několik organizačních informací:

Informace
 • Sledujte, prosím, pečlivě tuto informační nástěnku a nástěnky v šatnách. Informace jsou také zveřejňovány na webu: www.mssnehurka.cz
 • Vaše dotazy zodpoví vaše paní učitelky ve třídách nebo ředitelka školy na tel.: 544 210 883 nebo na mailu: snehurka@vinohrady.brno.cz

Provoz školy

 • 6:15 - 16:15
 • Respektujte, prosím, provozní dobu školy, tzn., že nejpozději v 16:15 opouštíte s dětmi budovu školy. V případě pozdního vyzvedávání je škola povinna postupovat podle pokynu MŠMT, což může vést až k řešení situace s Policií ČR a OSPOD.

Provoz tříd:

 • Od 6:15 se dětí scházejí ve třídě Rybiček, v 7:15 se do své třídy přesouvají děti z Berušek a v 7:45 děti ze třídy Sluníček.
 • Vyzvedávání po obědě je možné od 12:30 do 13:00.
 • Odpoledne končí provoz třídy Sluníček ve 14:30 a děti přecházejí do horních tříd. V 15:45 končí provoz třídy Rybiček a děti přecházejí do třídy Berušek, která má provoz do 16:15.

Čipy:

 • Noví rodiče si vyzvednou nahlášený počet čipů v pondělí 2. 9. ráno ve třídě Rybiček. Jeden čip stojí 105,- Kč, z toho je 100,- záloha vratná při vrácení čipu a 5,- je manipulační poplatek.
 • Rodiče, kteří již čipy mají, nahlásí případné změny nebo ztracené kusy ve svých třídách.
 • Časy, kdy čipy fungují, jsou uvedeny u hlavních dveří. Mimo uvedenou dobu není možný vstup přes čipový systém.

Třídní schůzky

 • Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 5. 9. podle zveřejněného rozpisu.

Informace k platbě školného

 • Školné platí všechny děti, které se narodily 1. 9. 2014 - 31. 8. 2016.
 • Školné se platí jednorázovým převodem nebo trvalým příkazem - platební údaje dostanete na začátku září do skříňky (nutné zadat variabilní symbol!).
 • Školné činí 600,- Kč a je splatné vždy do 15. dne příslušného měsíce.

Informace k platbě stravného:

 • Podrobnosti naleznete na nástěnkách školní kuchyně v každé šatně
 • Platební údaje dostanete během září do skříňky.