Distanční vzdělávání pro předškoláky

Připravily jsme pro Vaše děti distanční vzdělávání. Úkoly jsou zaměřené primárně pro děti, které půjdou v září 2021 do 1. třídy. Děti nemusí splnit všechno, kolik toho stihnou necháváme na Vás. Pokud by situace nedovolila otevřít MŠ 22. 3. vložíme Vám zde další úkoly.

S dětmi mluvte o večech a dění okolo nich a probouzejte v nich zvídavost. Zapojujte je do domácích prací a rozvíjejte jejich samostatnost.Hrajte si nimi hry (domino, pexeso, člověče, skládejte puzzle...)  Tato doba také bohužel přináší více času stráveného u televize a PC her, proto prosím myslete na to, aby byl obsah přiměřen k věku.

U psaní a kreslení dbejte na správný úchop tužky a uvolněnost ruky- (Tužka leží na posledním článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Tužka směřuje k papíru šikmo, nikoli kolmo. Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. Je vhodné používat trojhranné psací potřeby)

Budeme moc rády za fotky nebo videa splněných výrobků a aktivit. Posílat můžete email mssnehurka@centrum.cz

Až se nám školka otevře, doneste prosím vyplněné pracovní listy, založíme je dětem do složek.

Přejeme Vám abyste si užili čas s strávený s rodinou, hodně zdraví a pevné nervy. No hlavně se z toho nezbláznit... :)


Prosíme, aby se děti naučily taneček ,,Hvězda" podle Míši Růžičkové, všichni nám ho po otevření společně zatancují :)


Pokud nemáte možnost tisku, můžeme Vám úkoly černobíle vytisknout v MŠ. Tuto možnost nabízíme rodičům pedškoláků. Pokud máte zájem, napište na email- mssnehurka@centrum.cz, domluvíme se na termínu předání, pro nás by byla nejlepší středa 10. 3. v dopoledních hodinách.