Denní harmonogram

Příchod dětí, individuální a skupinové hry

6:15 - 8:30

Dopolední vzdělávací činnost

8:30 - 9:50

Svačina

8:45 - 9:00

Pobyt venku

9:50 - 11:50

Oběd

11:50 - 12:30

Odchod dětí po obědě

12:30 - 13:00

Odpočinek

13:00 - 14:30

Odpolední vzdělávací činnost

pro nespící děti

13:30 - 14:30

Svačina

14:30 - 14:45

Spontánní činnosti dětí, odchod dětí

14:45 - 16:15

Přivádějte, prosím, děti do školky nejpozději do 8:30. Pozdější příchody narušují individuální i skupinovou práci s dětmi a nedovolují dětem rozvíjet spontánní hru. Ve výjimečných případech hlaste pozdní příchody svým učitelkám den předem. 

Děkujeme za pochopení.