Aktuality

Provoz MŠ o vánočních prázdninách

Provoz mateřské školy končí v pátek 21. 12. 2018 a začíná ve čtvrtek 3. 1. 2019.


EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnost navštěvovat s Vaším dítětem velmi doporučovaný program rozvoje pro předškolní děti tzv. EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY. Jedná se o systematickou předškolní přípravu, která je rozvržena do 10 lekcí. Hravou formou je procvičována celá řada schopností, dovedností a funkcí důležitých pro zvládání trivia (budoucího čtení, psaní, počítání).

 • jemná motorika, grafomotorika

 • řeč, myšlení

 • sluchové vnímání

 • zrakové vnímání

 • prostorová a časová orientace

 • základní matematické představy

Každá lekce má svou pravidelnou strukturu, jednotlivé činnosti se střídají a vzájemně na sebe navazují. Lekce má cca 60 minut a probíhá 1x týdně. Ve skupině je okolo 8 dětí, s dítětem je vždy přítomen jeden z rodičů, zpravidla ten, který s dítětem doma více pracuje a procvičuje. Rodič je pokaždé seznámen s cílem a významem prováděné činnosti.

Skupinky budou probíhat každé pondělí od 14. 1. od 14:30, v případě velkého zájmu bude otevřena i druhá skupinka od 15:40 ve třídě Sluníček.

Lektorky: Mgr. Hana Fialová a Mgr. Hana Nespěšná


Bližší informace Vám rády poskytneme ve třídě Sluníček.

Těšíme se na Vás a Vaše děti:)


V úterý 4. 12. bude mikulášská nadílka v rámci divadelního představení Vánočníček.


Zveme všechny děti a jejich rodiče na

PŘEDADVENTNÍ DÍLNIČKY,

které se budou konat ve čtvrtek 29. 11. od 15:00.


Ve třídě Sluníček se budou od 15:00 vyrábět svícínky.

Veškerý materál bude k dispozici, cena: 20,- Kč.

Můžete si přinést vlastní samolepky ve tvaru hvězdiček, vloček a jakýchkoli dalších tvarů podle svého uvážení a vkusu.


Ve třídě Berušek se budou od 15:00 vyrábět voskové ozdoby.

Veškerý materiál bude k dispozici, cena: 20,- Kč.


Ve třídě Rybiček se budou od 15:00 vyrábět závěsné dekorace.

Materiál bude částečně k dispozici, cena: 20,- Kč.

Je vhodné, abyste si donesli vlastní dekorační materiál podle svého uvážení a vkusu.


Budeme rády za šikovné maminky a tatínky, kteří s sebou přinesou něco dobrého k dotvoření vánoční atmosféry.

Prosíme Vás o nahlášení své účasti na seznamu na nástěnce pod schody, děkujeme.


Těšíme se na Vás!


Upozorňujeme, že zodpovědnost za děti má přítomný doprovod.

Vstupem na akci souhlasíte s pořízením fotografií sebe a svých dětí a jejich eventuálním zveřejněním na webu školy.  


Depistáž řečových vad

V týdnu od 12. 11. proběhne v naší školce depistáž řečových vad. Budou vyšetřeny děti z Berušek a Rybiček, aby se odhalily případné logopedické vady a byl navržen další postup.

Depistáž bude probíhat v dopoledních hodinách a rodiče budou o jejím výsledku následně písemně informováni. 

Před depistáží budete mít ve skříňce připraven formulář, v němž dáte souhlas s vyšetřením. Formulář následně odevzdáte svým paním učitelkám na třídách. Bez souhlasu zákonného zástupce nebude možné dítě vyšetřit.


Informace k odkladu školní docházky

Dovolujeme si informovat rodiče dětí, které jsou v odkladu školní docházky, o skutečnosti, která vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb.:

Rozhodnutí o odložení školní docházky a podklady, na jejichž základě bylo toto rozhodnutí vydáno (tedy doporučení PPP nebo SPC a praktického lékaře) musí zákonní zástupci doložit ředitelce mateřské školy nejpozději 1. 9. toho roku, v němž dítě mělo zahájit povinnou školní docházku.

V případě, že nebudou ředitelce MŠ doloženy výše uvedené dokumenty, jedná se o přestupek nepřihlášení dítěte k zápisu k předškolnímu vzdělávání a zanedbání péče o povinnou školní docházku, který se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a orgánu sociálně-právní ochrany dětí.


V pondělí a úterý 29. - 30. října jsou podzimní prázdniny. Kvůli nízkému počtu nahlášených dětí bude provoz MŠ omezen.


Ve středu 17. 10. bude probíhat v prostorách MŠ zimní tématické focení. Bližší informace naleznete včas ve svých skříňkách.


Od pondělí 1. 10. začínají kroužky - příroďák a flétna. 

Na první lekci přírodovědného kroužku (v úterý) přineste platbu 600,- Kč.

Kroužek flétny budou platit vybrané děti až po zkušebních hodinách (cca na konci října).

Taneční kroužek pro malý zájem nebude probíhat.


Ve čtvrtek 20. 9. od 15:00 bude Zahradní slavnost.

Děti se akce účastní výhradně v doprovodu rodičů. Pro děti, které si rodiče nevyzvednou, bude standardně provoz školky do 16:15.

Prosíme šikovné maminky nebo babičky i tatínky nebo dědečky, aby s sebou přinesli něco dobrého k zakousnutí.

Pro děti je připraven program, podrobnosti v záložce Akce školy nebo na nástěnkách.

Těšíme se na vás!


Na nástěnce ve vestibulu zapisujte svoje děti do kroužků - přírodovědný kroužek, sopránová zobcová flétna, taneční kroužek. Bližší informace na nástěnce nebo u konkrétní lektorky.

Také můžete předběžně přihlašovat své děti na školu v přírodě a vyjádřit se k nabídce pobytu u moře.


Pozor, ve školním roce 2017/2018 je změněna provozní doba školky, a to

6:15 -16:15


Informace pro rodiče na školní rok 2018/19


 • Provozní doba: 6:15 - 16:15
 • Rodiče budou mít ve skříňkách dotazníky, kde se budou aktualizovat údaje /požadavek vychází ze zákona/. Vyplněný dotazník vrátí do pátku 7. 9. 2018 učitelkám do jednotlivých tříd.
 • Čipy: noví rodiče si vyzvednou čipy / podle toho, kolik si objednali / ve třídě Rybiček od pondělí ráno - záloha na jeden kus 105,- Kč.
 • Schůzky rodičů: Sluníčka 6. 9. 2018 v 15:00, Berušky a Rybičky 11. 9. v 15:30.
 • Dne 11.9.2018 po schůzkách bude následovat cca půl hodiny vysvětlení od p. RNDR. Bohumila Pokorného k problematice " Riziko CO2 v zateplených MŠ " na základě článku v IDNES.cz / 1 kopie článku bude v šatně k nahlédnutí /.
 • Stravování: nová paní vedoucí - Věra Klímová, tel. 544 210 884. 
 • Pracovní doba Po 7:00 - 15:30, St 8:00 - 15:00, Pá 8:00 - 14:00
 • Je možné se informovat telefonicky, osobní schůzku je lepší domluvit předem.
 • Upozornění: někteří rodiče nebudou mít v září složenku / jedná se o děti, které mají ještě přeplatky - p. vedoucí bude dorovnávat částky u jednotlivých dětí. Platby se provádí každý měsíc do 15. dne. Stravné a školné má každý zvláštní účet - prosím neplaťte na jeden účet !!! Pokud budete mít nejasnosti, obracejte se na p. vedoucí. Obědy si odhlašujte na tel. 544210884 / ŠK /.

Jaké je rozdělení dětí do tříd zjistíte v těchto dnech na hlavních dveřích školky.


Schůzka rodičů dětí ze třídy Sluníček se bude konat ve čtvrtek 6. 9. od 15:00 ve třídě Sluníček.


Všem dětem a jejich rodičům přejeme krásné prázdniny plné radosti z nových zážitků! 

Budeme se na vás těšit v pondělí 3. září.